Kosenie verejnej zelene

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Revúca 01/2019, 12845-WYS | Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080, Revúca
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva na predkladanie ponuk_12845_WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 09:58:41