Vodovod Jelšovce

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | ZSVS 01/2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA UVO - 3653-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPRAVA UVO - 3653-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladanie ponúk - 3653-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:52:47