Aplikačný softvér pre oblasť výpočtovej chémie a chemický dizajn

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | SAV 01/2023 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 5796/9, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie o vyhlaseni obstaravania_31095_MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie EU vestnik - 2023-OJS176-551599-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - SAV 01/2023 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.10.2023 11:34:25