Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | Skalica 01/2021 | Mesto Skalica, Nám. slobody 145/10, 90901, Skalica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava k oznámeniu o vyhlásení obstarávania - 41762-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 41762-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2021-OJS164-431284-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 04:24:23