Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 10036 - WYP | Obec Volica, Volica 64, 06701, Volica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky oprava - 10036-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - oprava - 10036-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk -10036_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.08.2019 15:54:05