Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
18182-MSS Audit účtovnej jednotky
20.08.2019
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16709-WYP Exteriérový výbeh pre africkú faunu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2019
10:00
Národná zoologická záhrada Bojnice
14556 - MST Zberný dvor Revúca - tovary
24.07.2019
10:00
Mesto Revúca
Zobrazených: 1 - 3 / 3
20.07.2019 00:49:56