Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 10036 - WYP | Obec Volica, Volica 64, 06701, Volica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Zníženie energetickej náročnosti budovy v obci Volica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 83132326 | Kód: 10036 - WYP

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.08.2019 14:54:51