Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | SAV 01/2021 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 5796/9, 84535, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Vyhodnocovanie ponúk

Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 92829442 | Kód: SAV 01/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

19.10.2021 20:00:41