LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia striech budov NÚDCH

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 13232341 | Kód: 17554-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava k výzve na predkladanie ponúk - 17554-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\01\12
12.01.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 17554-WYP Vysvetlenie
2018\12\20
20.12.2018
 sutazne podklady oprava strechy_uprava termínov Súťažné podklady
2018\12\18
18.12.2018
 úprava SP 18122018 Súťažné podklady
2018\12\18
18.12.2018
 OPRAVA 18122018 Výzva na predloženie ponuky
2018\12\18
18.12.2018
 sutazne podklady oprava strechy Súťažné podklady
2018\12\07
07.12.2018
 sutazne podklady oprava strechy.docx Súťažné podklady
2018\12\07
07.12.2018
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_17554_WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\12\07
07.12.2018
 PD.zip Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Vykaz vymer.zip Príloha
2018\12\06
06.12.2018
02.12.2021 16:43:28