LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Ostatné systémy ZVJS - SW

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 38527337 | Kód: ZVJS 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 CORRIGENDUM - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\27
27.10.2019
 CORRIGENDUM - 22472-MSS Výzva na predloženie ponuky
2019\10\09
09.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania CORRIGENDUM - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\09\20
20.09.2019
 CORRIGENDUM úprava lehôt - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\09\06
06.09.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania CORRIGENDUM - 22472-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\08
08.08.2019
 vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti Príloha
2019\08\06
06.08.2019
 Oznamenie o vyhlaseni VO_UVO vestnik_22472_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\07
07.08.2019
 Súťažné podklady IS ZVJS 07082019 Súťažné podklady
2019\08\07
07.08.2019
 Súťažné podklady IS ZVJS Súťažné podklady
2019\08\06
06.08.2019
 Oznamenie_vyhlasenie_EU vestnik_2019-OJS150-369984-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\06
06.08.2019
02.12.2021 16:59:44