LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Enviro for NAEC

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 43732185 | Kód: NEC 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava k oznámeniu o vyhlásení obstarávania - 11340-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\26
26.02.2021
 SP_NEC_08022021 Súťažné podklady
2021\02\08
08.02.2021
 Oznamenie UVO vestnik-11340_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\08
08.02.2021
 Príloha č. 2_Príručky pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 Príloha
2021\02\05
05.02.2021
 SP_NEC Súťažné podklady
2021\02\05
05.02.2021
 Oznamenie Europsky vestnik 2021_S025_060585 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\05
05.02.2021
02.12.2021 16:02:41