LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Komunálne služby v meste Myjava

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 53407509 | Kód: Myjava 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33018_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\23
23.09.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2020-OJS184-444510-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\09\22
22.09.2020
02.12.2021 15:57:49