LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Exteriérový výbeh pre africkú faunu

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58213024 | Kód: NZOO Bojnice 02/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č 6 Zoznam materiálov Príloha
2019\07\11
11.07.2019
 Príloha č 3 VV zadanie Príloha
2019\07\11
11.07.2019
 Príloha č 3 PD Príloha
2019\07\11
11.07.2019
 SP_NZOO Súťažné podklady
2019\07\11
11.07.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16709_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\07\11
11.07.2019
02.12.2021 17:52:45