LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Viacúčelový výbehový objekt pre veľké šelmy, ZOO Bojnice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 69234229 | Kód: NZOO Bojnice 02/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava k výzve na predloženie ponuky - 22914-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\09\07
07.09.2020
 eOprava k výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\08\23
23.08.2020
 Oprava k výzve na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\08\10
10.08.2020
 Oprava k výzve na predloženie ponuky - 22914-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\07\28
28.07.2020
 OPRAVA k výzven a predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2020\07\10
10.07.2020
 OPRAVA UVO 26062020 Výzva na predloženie ponuky
2020\06\26
26.06.2020
 Vyzva na predkladanie ponuk_22914_WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\06\26
26.06.2020
02.12.2021 16:04:34