LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 76957087 | Kód: NZOO Bojnice 01/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava k výzve na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2020\07\16
16.07.2020
 OPRAVA UVO 09072020 Výzva na predloženie ponuky
2020\07\09
09.07.2020
 OPRAVA k výzve UVO 01072020 Výzva na predloženie ponuky
2020\07\01
01.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - OPRAVA Výzva na predloženie ponuky
2020\06\08
08.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky OPRAVA - 10913-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\04\01
01.04.2020
 OPRAVA UVO 13032020 - 10913-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\03\13
13.03.2020
 Výzva na predkladanie ponúk - 10913-WYP Výzva na predloženie ponuky
2020\03\05
05.03.2020
02.12.2021 16:28:02