LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Kosenie verejnej zelene

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 84582411 | Kód: Revúca 01/2019, 12845-WYS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vyzva na predkladanie ponuk_12845_WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\05\14
14.05.2019
02.12.2021 17:40:26