LEGAL TENDER s. r. o.

Profil verejného obstarávateľa

Ožďany - kanalizácia

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 99639155 | Kód: Ožďany 01/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 OPRAVA 11102019 - 24063-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\10\11
11.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky CORRIGENDUM 27092019 - 24063-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\09\27
27.09.2019
 Príloha 6 zoznam materialov Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 VV Ožďany Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 PD.rar Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 SP Ožďany Súťažné podklady
2019\09\11
11.09.2019
 CORRIGENDUM UVO 11092019 Výzva na predloženie ponuky
2019\09\11
11.09.2019
 Vyzva na predkladanie ponuk - 24063_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\09\11
11.09.2019
02.12.2021 16:36:37