Rádionavigačné systémy

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Explanation of the Tender Documents 4 - Radio navigation Systems Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov 4 - Rádionavigačné systémy Vysvetlenie  
  Amendment of the Tender Documents - Radio Navigation Systems Súťažné podklady 
  Úprava súťažných podkladov - Rádionavigačné systémy Súťažné podklady 
  Explanation of the Tender Documents - Radio navigation Sydtems Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov 3 - Rádionavigačné systémy Vysvetlenie  
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách_Vestník VO - 18189-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách_2019-OJS042-096516-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Explanation of the Tender Documents 2 - Radio Navigation Systems Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 - Rádionavigačné systémy Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov 1 - Rádionavigačné systémy Vysvetlenie  
  Explanation of the Tender Documents 1 - Radio Navigation Systems Vysvetlenie  
  Anglická verzia_The English version Súťažné podklady 
  Sutazne podklady (konsolidovane) - Rádionavigačné systémy_final Súťažné podklady 
  Amendment of the Tender Documents dated 25 February 2019_final Súťažné podklady 
  Doplnenie súťažných podkladov zo dňa 25_02_2019_final Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2018/S 244-559574 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 18189-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Rádionavigačné systémy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Rádionavigačné systémy - Prílohy č. 2-18 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Rádionavigačné systémy - Príloha č. 1 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 21:44:21