SK  | 20.3.2018 02:53:13

Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  ID:
59039233
  Kód:
7663-MSS
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
30.05.2017 00:00:00
27.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  CORRIGENDUM-06032018 Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM_08022018 Ostatné dokumenty  
  Corrigendum_lehoty_28_IOX Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM_23112017 Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM_29092017_lehoty Ostatné dokumenty  
  CORRIGENDUM Ostatné dokumenty  
  Oznamenie_vyhlasenie_verejneho_obstaravania_7663_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.03.2018 02:53:13