SK  | 25.2.2018 18:51:53

Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  ID:
93544201
  Kód:
2109-MSS; MAG 434284/2017
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
07.02.2018 00:00:00
15.03.2018 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznamenie_o_vyhlaseni_verejneho_obstaravania_2109_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:51:53