Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia areálu Základnej školy Žitavská a športového areálu_2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41435005 | Kód: Procurio-13/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Prilohy Vyzvy na PP_03 Vrakuna.zip - Procurio-13/2020 Príloha
2020\06\19
19.06.2020
 Výzva na PP_03 Vrakuna - Procurio-13/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\19
19.06.2020
08.03.2021 13:01:42