Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Profil verejného obstarávateľa

Oprava atletickej dráhy v areáli ZŠ Rajčianska_2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55484092 | Kód: Procurio-14/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Prilohy Vyzvy na PP_04 Vrakuna.zip - Procurio-14/2020 Príloha
2020\06\19
19.06.2020
 Výzva na PP_04 Vrakuna - Procurio-14/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\19
19.06.2020
08.03.2021 12:37:57