M - D - J, spol. s r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 76211826

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 0. Zverejnené oznámenie v EÚ_MDJ - 567973-2018 - TED Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\22
22.12.2018
 2e. Príloha Projekt. Dokumnetacia k LC1 a LC2 Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2d. Príloha_Suhrnna a tech. spravy k LC1 a LC2 Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2c. JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT_MDJ Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2b2. Priloha G2. k Sutaz. Podkladom MDJ Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2b1. Priloha G1. k Sutaz. Podkladom MDJ Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2a2. Príloha č.2 Technická specifik. dodávky MDJ Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2a1. Príloha č.1 Podrobny rozpočet ku zmluve MDJ Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2a. Obchodné podmienky_Zmluva o Dielo M-D-J Príloha
2018\12\22
22.12.2018
 2. Sutazne podklady_MDJ_nadlimit Súťažné podklady
2018\12\22
22.12.2018
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 18523-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\12\27
27.12.2018
27.02.2020 12:02:21