Stavebná úprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku I. v Čadci

Bežný postup pre podlimitné zákazky | 33181/2022 | Mesto Čadca, Námestie Slobody, 022 01, Čadca
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie informácií potrebných na prípravu ponuky č.3 - 30032-WYP Vysvetlenie  
  Priloha_c_4_Zmluva_o_dielo_aktualizovana - 30032-WYP Príloha 
  Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2 - 30032-WYP Vysvetlenie  
  Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 1 - 30032-WYP Vysvetlenie  
  Redakčna oprava č.1 - 30032-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_30032-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy súťažných podkladov - Stavebná úprava okolia Mestského domu a Príloha 
  Súťažné podklady - Stavebná úprava okolia Mestského domu a Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:41:06