Revitalizácia prírodného kúpaliska Modra - Piesok, 1. ETAPA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5528-WYP | Mesto MODRA, Dukelská, 900 01, Modra
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_5528_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.04.2019 01:59:27