Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Nemocnica Poprad, a. s., Banícka , 05845 , Poprad
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 19978-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.08.2019 11:00:39