Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Nemocnica Poprad, a. s., Banícka , 05845 , Poprad
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 13685-WYS - opravené Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 13685-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 22:36:43