Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 02/eBIZ/2019 | Obec Nové Sady, Nové Sady, 951 24, Nové Sady
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha - Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie  
  SP opravené k vysvetleniu č. 3 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 oprava SP B.3 a C.1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 10941-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 10941-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  PD 2. fáza Príloha 
  PD 1. fáza Príloha 
  Príloha č. 4 Záväzný časový návrh realizácie diela Príloha 
  Príloha č. 3 Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci Príloha 
  Príloha č. 2 Záväzný návrh realizácie diela – vozidlá, stroje, zaradenia Príloha 
  Príloha č. 1 VV Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

26.05.2019 09:31:43