Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica

Zákazka s nízkou hodnotou | Obec Ochodnica, Ochodnica, 02335, Ochodnica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.3 - Zmluva o dielo Príloha 
  Príloha č.2- Výkaz výmer Príloha 
  Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérii Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky PDF - Prieskum trhu - Rekonštrukcia vodovodnej siete Ochodnica Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.09.2022 23:55:05