Kompostáreň Komárno Strojové vybavenie II

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/2021/VO/Kompostáreň Komárno/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady časť B príloha Súťažné podklady 
  Príloha č. 4 SP Príloha 
  Príloha č. 3 SP Príloha 
  Príloha č. 2 SP Príloha 
  Príloha č. 1 SP Príloha 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 16:35:12