Technológie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 1/2021/vo/po | SITNO PHARMA s. r. o., Rybné námestie 1, 811 02, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené vo VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 JED Príloha 
  Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh KZ Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 10:24:42