Register účtovnej evidencie pasív

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619, Bratislava - mestská časť Ružinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Register účtovnej evidencie pasív Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Register účtovnej evidencie pasív Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.07.2019 11:16:13