Zber, preprava a spracovanie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Mesto Senec, Mierové nám. 14/8, 93101, Šamorín
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 34900 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Príloha 
  Príloha - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Príloha 
  Súťažné podklady - Zber, preprava a spracovanie vybraných k Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 13:58:19