ÚDRŽBOVÉ PRÁCE ODKRYTÝCH ARCHITEKTÚR ZRÚCANINY HRADU DEVÍN

Bežný postup pre podlimitné zákazky | 1/2022/VO/MMB/po | Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18, Bratislava
Uzavretie zmluvy

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 2 ZoD Príloha 
  Príloha č. 2 ZoD prílohy č. 4 - 6 ZoD Príloha 
  Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Súťažné podklady - PD Súťažné podklady 
  Súťažné podklady PD Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Rozpočet - zadanie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 26690 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.07.2022 07:26:32