Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica - stavebné úpravy parkovísk

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Skalica, Nám. slobody 145/10, 90901, Skalica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 31401-WYP korigent Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - korigent - zmena LPP a LOP Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mest Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.09.2020 12:26:58