Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 3/2021/vo/po | Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 282/23, 97559, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku a poradí Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Príloha PD - PS 01 Vzduchotechnika Príloha 
  Príloha PD - PS 01 vykurovanie VTZ Príloha 
  Príloha PD - PS 01 Statika Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - SHZ Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - RFID Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - PBS Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - KS EZS Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - EZS Príloha 
  Príloha PD - PS 01 PBS - EPS Príloha 
  Príloha PD - PS 01 MaR Príloha 
  Príloha PD - PS 01 Elektroinštalácie Príloha 
  Príloha - PS 01 Architektúra Príloha 
  Príloha - PD časť C Príloha 
  Príloha - PD časť B Príloha 
  Príloha - PD časť A Príloha 
  Súťažné podklady - Príloha č. 3 Príloha 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2 Príloha 
  Súťažné podklady - príloha č. 1 Príloha 
  Súťažné podklady - Zadanie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1 a A2 Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 3/2021/vo/po Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 09:46:34