Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 3/2021/vo/po | Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 282/23, 97559, Banská Bystrica
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 49874570 | Kód: 3/2021/vo/po

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.09.2021 09:08:07