Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 28/PRO/2021 | Mikroregión 11 PLUS, Nám. A. Hlinku 31, 91943, Cífer
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 1 odpoveď Vysvetlenie  
  Príloha k vysvetleniu č. 1 - opravená RD a ZoPS Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 56396-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 2021/S 220-578957 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu Príloha 
  Súťažné podklady časť B.3 a C.1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 28/PRO/2021 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

02.12.2021 16:45:57