Zberové vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | 35/PRO/2023 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, Výčapy - Opatovce, 95144, Výčapy-Opatovce
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 36270-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 678816-2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha JED Príloha 
  Súťažné podklady B.3 a C.1 edit. Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 35/PRO/2023 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.11.2023 15:19:48