Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka č.2

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 13215-WYP | Obec Radôstka, , 023 04, Stará Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava Výzvy č. 1_lehoty - 13215-WYP Ostatné dokumenty  
  Vyzva na predkladanie ponuk_13215_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.06.2019 22:37:53