SK  | 25.2.2018 18:52:05

Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957 v k.ú. obce Radôstka

  Zadávateľ:
Obec Radôstka
  ID:
61953742
  Kód:
1320-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
24.01.2018 00:00:00
27.02.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA c.2 Výzvy_§ 33 Ostatné dokumenty  
  OPRAVA č.1 Výzvy_lehoty Ostatné dokumenty  
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_1320_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:52:05