Uloženie a manipulácia z odpadom

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Rajec, Námestie SNP, 01522, Rajec
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Uloženie a manipulácia z odpadom Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.01.2022 03:04:55