SK  | 14.12.2017 03:33:55

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

  Zadávateľ:
Obec Zemianska Olča
  ID:
39600727
  Kód:
85/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
15.01.2018 12:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2017 00:00:00
15.01.2018 12:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:33:55