„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 20/ME/2019 | Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 90050, Kráľová pri Senci
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha - 15113 - WYT Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.07.2019 20:02:09