Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 9/ME/2019 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 94501, Komárno
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 9/ME/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.03.2019 09:16:05