SK  | 14.12.2017 03:34:57

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „

  Zadávateľ:
Obec Tomášikovo
  ID:
50726029
  Kód:
04/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
18.12.2017 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Zadávacie kolo / Obálka
30.11.2017 06:10:00
18.12.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Zadanie Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:34:57