„Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 5/ME/2019 | 3695 - MST
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 3695 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.02.2019 02:21:34