„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 21/ME/2021 | REFAM s.r.o., Staničná, 924 01, Galanta
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 15:20:20