„Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 78/ME/2022 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 78/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 03:57:15