SK  | 14.12.2017 03:35:06

Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda

  Zadávateľ:
Mesto Dunajská Streda
  ID:
72287098
  Kód:
84/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
18.12.2017 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk (2 obálky)
15.11.2017 00:00:00
18.12.2017 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:35:06